06/70-301-0117 herihor72@gmail.com

Rólunk

About us

Az ADC (Assertive Defence Complex) 2013-ban indult útjára, és 2014 márciusában kezdte meg nyilvános tevékenységét.  Alapítója Hegedüs Zoltán filozófus, testnevelő, a Magyar Honvédség korábbi kiképző tisztje, aki tapasztalatát többek között katonaként, és a Magyar Közelharc-Kézitusa Szövetség instruktoraként szerezte.

Az ADC magyarul a Tudatos Védelmi Gyakorlatok elnevezést kapta, minthogy a test-test elleni, eszközös és pusztakezes harc alapfogásainak felhasználásával olyan önvédelmi és képző rendszert jelent, amelyben a gyakorlók számára a fizikai és lelki határaik tudatos keresése és átlépése lett a cél.

ADC (Assertive Defence Complex) set off on its way in 2013 and started public activity in the March of 2014. Its founder is Zoltán Hegedüs, philosopher, physical educator, former training officer of the Hungarian Defence Forces, who gained experience as a soldier and, among others, is proficient in close-range combat.

ADC was given the name ‘Tudatos Védelmi Gyakorlatok’ [Mindful Defence Techniques] in Hungarian, since with the use of the basic techniques of equipped and hand-to-hand combat, it refers to such self-defence and training system in which the goal for its practicers might be consciously seeking and surpassing their physical and spiritual limits.

„Kilószámra” gyakorlunk technikákat, fejlesztjük az erőt és az állóképességünket, hogy megfelelő szintű tudásra és önismeretre tegyünk szert, képesek legyünk elhárítani egy személyünket (esetleg más személyt) érő jogtalan támadást, vagy a méltóság megőrzésével elkerülhessük a felesleges konfrontációt…

A gyakorlatok összetettsége a mozgást minden pillanatában inspiráló, teljességet érintő gondolati rendszerből táplálkozik. Ha valaki a hatékonyságot, az erőt és az őszinte, tiszta szándékú önkifejezést éli át a dojo-ban, az élet más területein is alkalmazni fogja. Technika és gondolkodásmód együtt meggyőző erejű impulzus lehet, hasznos eszköz, egymás támogatása nélkül pedig inkább kétes látványosságok, mint mondjuk egy impozáns ló a mellette álldogáló lovaggal, aki a kantárt sem éri fel.

With the intensive practice of techniques, we improve our stamina and strength, in order to gain a proper level of knowledge and understanding of ourself, and to be able to defend ourself (or someone else) in case of an unlawful attack, or avoid unnecessary confrontation without damaging our dignity…

The complexity of the exercises is based on a system of concepts that inspires every bit of our movement and aims for entirety. If one experiences efficiency and strength at the dojo, accompanied by self-expression that is of sincere and pure intentions, they will use it in other fields of life. Technique and mentality together may form a convincing impulse, a useful means, but without the support of the other are just ‘dubious attractions’; much like a knight with an impressive horse whose bridle he cannot even reach…

Assertive Defence Complex (ADC) / Tudatos Védelmi Gyakorlatok

Törekvésünk, hogy minél kevesebb felesleges konfrontáció történjen az otthonainkban, az utcákon, munkahelyeken, szabadidős vagy iskolai tevékenységeink, stb. közben (megelőzés, elkerülés). Továbbá, hogy ezek minél gyorsabban feloldhatóak legyenek egyéni és közösségi, végső soron pedig társadalmi szinten

Nem találtunk fel „minden támadásra alkalmazható”, vagy minden helyzetet megoldó technikákat. Bármi, amit gyakorlunk létezett már ezer évvel ezelőtt, vagy régebbről jön… Pusztán a önvédelem újragondolása teszi önállóvá a programunkat, szerintünk többet kell jelentenie, mint harci védelmi technikák alapos begyakorlását. A „civil” kifejezés is ezért fontos: a klasszikus polgári embereszmény alkotóelemeivel is dolgozunk. Tisztelet, udvariasság, elegancia (a mozgásban is), no és persze… hatékonyság

We are making a serious effort on decreasing violence. We espacially seek to prevent and to avoid usnecessary confrontations in our homes, on the streets, at workplaces, at schools,  during freetime activities etc… Nevertheless when it happens, it  should be resolved the shortest way possible at personal, a smaller community’s and social  levels.

We don’t have  the ultimate counter technique against all types of injust attack at hand, on the contrary: every technique we use enroots deep in the past, some of them goes back for thousand years… By rethinking „self defence” they change into an modern and still original program, that is ment to be far more than practicing techniques in order to defend ourselves. This makes the term „civil” so important, we take a closer look on the prestige of modern „citizen”. We seek for politeness, elegance, and of course, effectiveness.

Mitől fontos az asszertivitás?

Az asszertív viszonyulás nem csupán az üzleti kommunikáció hatékony eleme, de az igazi veszélyhelyzetek (utcai konfliktusok, túsztárgyalás, fegyveres akciók) intelligens megközelítése is egyben. Felhasználásával egy fenyegető helyzetben a támadás megelőzhető, köszönhetően annak, hogy a tudatosan jelenlévő fél a tárgyilagosságot tartja szem előtt. Itt azonban nincs rossz- vagy jó fiú: az ADC helyzetek helyes megítélése végett a támadó személyét is partnernek tekinti, „hasznosnak” a megfelelő saját akció kiválasztása érdekében. Mindenki, aki küzdősporttal, harcművészettel komolyan foglalkozik, tudja, hogy vészhelyzetben mérhető le igazán a tudás, és hogy bizonyos tapasztalatokra csak ott tehetünk szert. De hogy mi lesz ez a tapasztalat, azt már nagymértékben meghatározza a gondolkodásmódunk!

Az asszertív viszonyulás éppen ezért lehetséges lépcsőfokot jelent az erőszakmentesség mind szélesebb körű elterjesztésének irányába, és a harcos karakter eredeti lényegének visszaállítása felé. Ez utóbbi képviselői azok, akik önmagukat a béketeremtés aktusához érzik közelebb, a konfrontációk kirobbantásával szemben. Ők a gyógyítói a hirtelen felszökő, fékezhetetlennek tűnő láznak, ők az elszabadulni készülő tűz csillapítói.

De ehhez felkészültséget kell szerezni és a mindenkiben pislákoló egészséges bátorságot kell megtapasztalni. Az ADC segíti a fiatalok egészséges felnőtté válását. Ki más adjon számot az önuralom fontosságáról, és a szemlélődés szépségéről, mint a békés harcos, aki szolgálója és művésze is egyben, és nem csupán alkalmazója a tudásának.

Why assertiveness is inevitable?

Being assertive isn’t only a crucial part of business communication, but an utmost intelligent approche of the threathening situations (street confrontations, freeing hostages, combat actions…) Using assertivity one can take control, avoid real fight, a close combat event as soon as objetivity takes charge. This isn’t the good or the bad guy story. The ADC practicioner strives to handle the situation to bring it up to a higher level experience for all the participants. Even the attacker is a quite useful person to reach this level. It’s well known to every practicioner that knowledge can only be measured in the heat of the tough extreme trials, and some experiences can only be picked up this way. This experience is the outcome of the way we’re thinking!

Now, assertiveness is a possible step ahead to a world where less violence based solutions show up, and conflicts are constructively made use of. Enters the warrior of peace.  They are suppression for the erupting temper, pacification for rising anger.

To became a warrior of peace one must seek for preparadeness, look for fine solutions in every cicumstences, and experience the way of courage. ADC is aiming to help young people build and maintain mental well-being, and make them capable to take responsibility for their actions, and for the knowledge as the basement for their decisions.  

Mozgásanyagának alapjait a katonai közelharc adja

A katonát hatékonyságra nevelik. Az ADC így nem sport lett. A jogos védelmi helyzet nem zárja ki a hatékony ellenállást az erőszakkal (jogtalan támadás) szemben. A katonai közelharc, amit „kézitusaként” is emleget a történelmi hagyomány, roppant összetett mozgás. Pusztakezes formája számos sportág és küzdőág technikai elemeit ötvözi, ezekből néhány – cselgáncs, ökölvívás, Ju-jitsu – dominál a programban, ezekkel a technikák katonai végrehajtását önvédelmi célú gyakorlatokká alakítottuk.

A test-test elleni küzdelem formáit önvédelmi céllal alkalmazza

A katonai közelharc nyilván a végleges megoldásokra készített fel. Polgári környezetben a jogtalan támadás sem jogosíthat fel a támadó megsemmisítésére, ugyanakkor mindent meg kell tudnunk tenni egy jogtalan támadás hatékony elhárítására. No, itt a dilemma: hogyan védekezzünk jogosan tiszta erőből, teljes felkészültségünk birtokában? A legtöbb, amit megtehetünk, hogy már gondolatban is arra készítjük fel magunkat, hogy amennyiben közvetlen fizikai harcra kerül a sor, csak és kizárólag a védelem oldalán állhatunk, mégpedig a jogos védelem talaján. Ez azt jelenti, hogy jogos a védelem addig a pontig, ameddig a jogtalan támadást elhárítjuk… Egészen pontosan: a jogos védelmi helyzet „a közvetlenül fenyegető támadás fennállásának időpontjától, a támadás befejezéséig, vagy elhárításáig.” tart. De mit jelent a jogtalan támadás?

Legegyszerűbben: a jogtalan támadás olyan veszély, amelynek előidézése nem róható fel a megtámadott félnek. A támadás akkor jogtalan, ha a támadást tanúsító fél magatartását jogszabály tiltja/ ha a támadás megkezdődött/ ha a támadás megkezdésének nincs akadálya, azonnal bekövetkezhet. Mi ellen irányul a jogtalan támadás? Az elhárítást végző személy élete, testi épsége, személyi szabadsága (más személy élete, testi épsége…) ellen, az elhárítást végző személy vagyontárgya ellen (más személy vagyontárgya ellen) közérdek ellen.

Rendszeres gyakorlás mellett férfiak és nők egyaránt megtanulhatják

Bárki elkezdheti bárhol, ha elkezdi, úgyis kezdő lesz. De nem a nulláról indul! Mindenkinek vannak fizikai veszélyhelyzetből származó tapasztalatai. Az ADC onnan kezd segíteni, ahol az ember éppen tart, és fokozatosan mutatja fel a lehetséges következő lépcsőfokokat. Lehet, hogy le kell fogynunk, lehet, hogy fel kell épülnünk egy sérülésből, lehet, hogy testileg-lelkileg egyaránt meg kell erősödnünk, mielőtt valódi „edzésterhelést” kaphatunk. De az első nehezen megtett lépésektől kezdve határozott cél felé haladunk.

A gyakorlatok védelmi szituációk elemzésére és megoldások modellezésére épülnek

A védelmi helyzetek a jogtalan támadás elhárítására irányuló felkészülés alapvető impulzusai. Mások eseteiből, hibáiból és sikereiből tanulunk, hogy minél élesebb képet kapjunk a lehetséges veszélyhelyzetek természetéről, és elhárításuk sikeres modellj

Kommunikációs és gyakorlati utcai önvédelmi fogások egységben a gyakorlás során

Nem akarunk fizikai sérülést okozni, sőt, semmilyen sértést megfogalmazni. Minden mondatunk, minden megnyilvánulásunk a vészhelyzet enyhítésére, megoldására, elhárítására kell, hogy irányuljon. Az edzéseken a gyakorlatokkal együtt a támadással szembeni elhárító magatartást vizsgáljuk, vagyis a szavak és a testkifejezések rendszerét szemléljük, alakítjuk.

A technikák elsajátításában és az erőnlét fejlesztésében a fokozatosság elvét követjük

Senkinek nem kell megszakadnia mindjárt az első alkalommal. Kezdetben mindenkinek csupán az aktuális képességei meglétét és szintjét mérjük fel. Abban nyújtunk segítséget, hogy idővel bárki képes legyen elsajátítani az ADC gondolkodásmódot és védelmi harci technikákat. Mindegy, honnan kezdjük, mindegy, mi a következő lépés az életkornak és a nemnek megfelelően. A fogyástól, az erősítéstől, vagy a mozgáskoordináció alapjaitól indulunk, ha kell. Van erős elhatározás a kezdéshez? Mi segítünk, hogy meg is maradjon a lendületed! Vágj bel

Sokan vélik úgy, hogy a harcos az „akarat” embere.

Ez igaz is, ugyanakkor azt akarat nem a legmeghatározóbb erő az életében. A legerősebb oldala mindenkinek a szeretet. A szeretet miatt akarunk fejlődni, miatta akarunk értékekért harcolni, átadni a tudást, támogatni a felnövekvőt és védeni gyámoltalant. Az ember a szeretet miatt mond le önmagáról, és akár meghal másokért, eszmékért, értékekért. A szeretet olyan törvényszerűség, amely nélkül nem létezik sem az érdemi harc, sem az emberi  fejlődés. Ha a szeretet nem érintene mélyen emberi mivoltunkban, soha nem keresnénk egyre tökéletesebb formát elképzeléseinknek,  és nem sejtettük volna meg az akarat vágyat kiegészítő hajtóerejét . A szeretet a belső erőnk kiapadhatatlan forrása, a fejlődésed kulcsa…

Ismerd meg a legerősebb oldalad és semmit ne tanulj hiába! Semmit ne tanulj csak önmagáért, hanem keresd a tudás helyét a világban, és találd meg a tanulás szerepét a fejlődésedben. A világban találod meg a helyedet ez által, és a világ veled együtt fog fejlődni. Hát nem érdemes ezért megmozdulni?